Za novi početak

Lokal L1

Površina

124.19m2

Lokal L2

Površina

65.06m2

Lokal L3

Površina

125.72m2

Lokal L4

Površina

182.92m2

Lokal L5

Površina

84.28m2

Lokal L6

Površina

97.96m2

Lokal L7

Površina

120.83m2

Lokal L8

Površina

135.78m2

Lokal L9

Površina

115.13m2

Lokal L10

Površina

283.53m2

Lokal L11

Površina

68.08m2

Lokal L12

Površina

131.68m2

Lokal L13

Površina

108.61m2

Lokal L14

Površina

319.94m2

Lokal L15

Površina

69.62m2

Lokal L16

Površina

47.79m2

Lokal L17

Površina

92.32m2

Lokal L18

Površina

107.44m2

Lokal L19

Površina

127.49m2

Lokal L20

Površina

62.76m2

Lokal L21

Površina

85.54m2

Pokrenite sopstveno poslovanje

U prizemlju kompleksa, na površini od 2.600 kvadratnih metara, predviđeni su lokali sa različitim sadržajima poput restorana, vrtića, igraonica i mnogih drugih uslužnih i prodajnih delatnosti.

 • Lokal L1 / površina 124.19m2
 • Lokal L2 / površina 65.06m2
 • Lokal L3 / površina 125.72m2
 • Lokal L4 / površina 182.92m2
 • Lokal L5 / površina 84.28m2
 • Lokal L6 / površina 97.96m2
 • Lokal L7 / površina 120.83m2
 • Lokal L8 / površina 135.78m2
 • Lokal L9 / površina 115.13m2
 • Lokal L10 / površina 283.53m2
 • Lokal L11 / površina 68.08m2
 • Lokal L12 / površina 131.68m2
 • Lokal L13 / površina 108.61m2
 • Lokal L14 / površina 319.94m2
 • Lokal L15 / površina 69.62m2
 • Lokal L16 / površina 47.79m2
 • Lokal L17 / površina 92.32m2
 • Lokal L18 / površina 107.44m2
 • Lokal L19 / površina 127.49m2
 • Lokal L20 / površina 62.76m2
 • Lokal L21 / površina 85.54m2

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.